Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dnia 12-07-2019 godz. 18:25:57

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 49 Nie głosowało: 23