Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 12-07-2019 godz. 18:19:16

Poprawka 1, 2

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16