Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 12-07-2019 godz. 18:16:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17