Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 12-07-2019 godz. 18:15:02

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16