Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 12-07-2019 godz. 18:13:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 15