Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Dnia 28-05-2019 godz. 17:52:44

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16