Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 28-05-2019 godz. 17:51:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 35 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12