Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:50:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11