Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:50:00

Poprawka 16

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14