Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:49:45

Poprawka 14

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14