Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-05-2019 godz. 17:48:40

Poprawka 9, 10

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 11