Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dnia 28-05-2019 godz. 17:44:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11