Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dnia 28-05-2019 godz. 17:40:13

Poprawka 6, 15, 17

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10