Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dnia 28-05-2019 godz. 17:33:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16