Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 28-05-2019 godz. 17:32:08

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17