Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:51:52

Poprawka 3

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25