Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:51:18

Poprawka 1

Za: 3 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25