Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:09:17

Poprawka 44

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26