Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:07:16

Poprawka 36

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 26