Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:06:56

Poprawka 34

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 28