Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:05:50

Poprawka 30, 32, 35, 37-39

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25