Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 22:03:52

Poprawka 26

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26