Narzędzia:

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:48:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 25