Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 21:58:40

Poprawka 13

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25