Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 21:58:14

Poprawka 12

Za: 18 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25