Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 21:57:23

Poprawka 10

Za: 20 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25