Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-05-2019 godz. 21:46:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26