Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:52:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25