Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 24-05-2019 godz. 21:52:34

Poprawka 6

Za: 20 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25