Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:42:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17