Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:42:11

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16