Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 09-05-2019 godz. 16:38:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15