Narzędzia:

Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dnia 09-05-2019 godz. 16:36:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15