Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 17:15:50

Poprawka 3,4

Za: 33 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17