Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Dnia 09-05-2019 godz. 17:06:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19