Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Dnia 09-05-2019 godz. 16:59:16

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15