Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Dnia 09-05-2019 godz. 16:58:53

Poprawka 1

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16