Narzędzia:

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dnia 09-05-2019 godz. 10:08:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 43