Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Dnia 09-05-2019 godz. 16:53:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15