Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Dnia 09-05-2019 godz. 16:53:00

Poprawka

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17