Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:52:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 15