Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:51:23

Poprawka 12

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15