Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:50:50

Poprawka 11

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16