Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego

Dnia 09-05-2019 godz. 10:04:19

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 35