Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:50:34

Poprawka 3-10, 14-15

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15