Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Dnia 09-05-2019 godz. 16:48:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15