Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2019 godz. 16:47:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 15