Narzędzia:

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dnia 09-05-2019 godz. 16:46:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 15