Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dnia 09-05-2019 godz. 16:45:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18