Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy

Dnia 09-05-2019 godz. 16:43:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15